ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

 

Верифицирани доклади

Важно! Оператори на инсталации, неизпълнили задължението си за връщане на квоти, съответстващи на верифицираните им емисии за 2012 г. съответно чл.131 от ЗООС:
"Рубин" АД, Разрешително за емисии на парникови газове №31/2009 г.

Архив на верифицираните доклади от 2016 г.

Архив на верифицираните доклади от 2015 г.

Архив на верифицираните доклади от 2014 г.

Архив на верифицираните доклади от 2013 г.

Архив на верифицираните доклади от 2012 г.

Архив на верифицираните доклади от 2007 г. до 2011 г.

Страница 1 (1–50)    Страница 2 (51–100)    Страница 3 (101–150)    Страница 4 (151– -)

  Оператор Година на отмяна Количество
верифи-
цирани
емисии
2017 г.
Годишни
верифи-
цирани
доклади
2017 г.
Количество оценени
емисии
2017 г.
Консерва-тивна
оценка 
 
1 „Бъдещност” АД-Чирпан 2013
2 „Топлофикация-Враца” ЕАД ОЦ-Младост - 15 569 doc_pdf.gif
3 „Балканфарма Дупница” АД - 6 466 doc_pdf.gif
4 „Асенова крепост” АД 2010
5 „Завод за хартия Белово” АД - 9 565 doc_pdf.gif
6 „Златна Панега Цимент” АД - 474 151 doc_pdf.gif
7 „Винербергер” ЕООД - 30 861 doc_pdf.gif
8 Калиакра АД 2012
9 „Керам Инвест” АД - 6 039 doc_pdf.gif
10 "Ди Ес Смит България" АД - 38 719 doc_pdf.gif
11 „Керамат” АД цех -Дивдядово 2017
12 „Керамат” АД цех-Каспичан - 5 944 doc_pdf.gif
13 „Топлофикация Казанлък” ЕАД 2014
14 „Харманлийска керамика” АД 2013
15 „Ником - 97” АД - 3 096 doc_pdf.gif
16 „Керамат” АД- цех Ветрище 2013
17 „Амилум България” ЕАД - 47 533 doc_pdf.gif
18 „Топлофикация Шумен” ЕАД 2017
19 „Балканфарма –Троян” АД - 1 890 doc_pdf.gif
20 „Топлофикация Враца” ЕАД ТЕЦ Градска - 29 335 doc_pdf.gif
21 „Хан Омуртаг” АД - 34 135 doc_pdf.gif
22 „Труд” АД - 2 733 doc_pdf.gif
23 „Камибо” ЕООД ТП Хименерго Враца 2012
24 „Дружба стъкларски заводи” АД-Пловдив - 119 388 doc_pdf.gif
25 „Калцит” АД - 88 108 doc_pdf.gif
26 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Иганово - 1 661 doc_pdf.gif
27 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Сопот - 10 945 doc_pdf.gif
28 „Топлофикация –Перник” ЕАД - 364 567 doc_pdf.gif
29 „Стройкерамика- Мездра” АД - 0 doc_pdf.gif
30 „Стройкерамика –Враца” АД 2012
31 "Рубин Трейдинг" АД - 50 074 doc_pdf.gif
32 Вулкан Цимент 2013
33 „Топлофикация Разград” ЕАД - 12 388 doc_pdf.gif
34 „Майр - Мелнхоф Никопол” АД 2010
35 „Топлофикация – Сливен” ЕАД - 198 786 doc_pdf.gif
36 „Кроношпан България” ЕООД пл. В. Търново - 4 885 doc_pdf.gif
37 „Кроношпан България” ЕООД пл. Бургас - 1 535 doc_pdf.gif
38 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - 1 765 769 doc_pdf.gif
39 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. Пловдив Север - 156 693 doc_pdf.gif
40 „Тракия Глас България” ЕАД - 347 695 doc_pdf.gif
41 „Керамичен завод Дерманци” - 0 doc_pdf.gif
42 „Изида 1894” ЕООД 2011
43 "Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс" ЕООД - 2 922 doc_pdf.gif
44 „Прогрес” АД - 2 216 doc_pdf.gif
45 „Стомана Индъстри” АД - 121 524 doc_pdf.gif
46 „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - 10 549 027 doc_pdf.gif
47 „Шаварна -97” ООД 2012
48 „Кераминженеринг” АД Багренци - 352 doc_pdf.gif
49 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. ОЦ Пловдив ЮГ - 4 281 doc_pdf.gif
50 „Фазерлес” АД 2013
Навигация
Навигация

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС