ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 agency-medium.gif

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда … 

Новини

Считано от 03.09.2018 г., изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда е г-н Георги Балчев.

 

Съобщение

До Заинтересованите лица,
Заповедите на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с които са определени общините, изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците са публично достъпни на интернет-страниците на Изпълнителна агенция по околна среда и Министерство на околната среда и водите.

 

Kонференция за представяне на резултатите по проект „Корине земно покритие – 2012" България

Kонференция за представяне на резултатите по проект „Корине земно покритие – 2012" България

27 ноемви 2014 г. в зала „Бристол“ на Бест Уетсърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, бул. „Христо Ботев 69“

26-11-2014 г.

Замърсяването на въздуха от стопанските дейности струва скъпо според последния доклад на ЕАОС

Замърсяването на въздуха от стопанските дейности струва скъпо според последния доклад на ЕАОС

Промишленото замърсяване на въздуха в Европа струва на обществото минимум 59 билиона евро,а за 2012 година – почти 189 билиона евро. Това сочи доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).Сред най-големите замърсители са мощности генериращи енергия основно от въглища . Те се намират в Германия и Източна Европа. Българските инсталации с най-голям принос са ТЕЦ „Марица Изток 2“, ТЕЦ „Бобов дол“, „Брикел“, ТЕЦ „Марица 3“, ТЕЦ „Република“, ТЕЦ „Свилоза“.

26-11-2014 г.

Градовете в Европа продължават да страдат от вредно замърсяване на въздуха.

Градовете в Европа продължават да страдат от вредно замърсяване на въздуха.

Най-сериозният замърсител за Европа са фините прахови частици (ФПЧ). Това сочи новият годишен доклад за качеството на въздуха на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).България е на челна позиция за 2012 г. по замърсяване на въздуха с фини прахови частици, следвана от Полша и Словакия.

25-11-2014 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС