ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 24.05.2020 г. 11:00 ч. до 25.05.2020 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,1
Вълчедръм 0,075
Хайредин 0,102
Монтана 0,105
Селановци 0,084
Кнежа 0,104
Враца 0,116
Велико Търново 0,092
Петрохан 0,101
Плевен 0,089
Силистра 0,086
Русе 0,1
Тервел 0,081
Самуил n/a
Калиaкра 0,087
Емине 0,11
Ореш 0,107
Ахтопол 0,11
Варна 0,104
Елхово 0,116
Връх Рожен 0,145
Пловдив 0,146
Връх Виден 0,12
Връх Ореляк 0,168
Връх Ботев 0,169
София 0,138

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.