ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 25.01.2021 г. 11:00 ч. до 26.01.2021 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,101
Вълчедръм 0,08
Хайредин 0,106
Монтана 0,11
Селановци 0,089
Кнежа 0,108
Враца 0,12
Велико Търново 0,094
Петрохан 0,101
Плевен 0,092
Силистра 0,074
Русе 0,104
Тервел 0,087
Самуил 0,095
Калиaкра 0,085
Емине 0,106
Ореш 0,107
Ахтопол 0,11
Варна 0,103
Елхово 0,112
Връх Рожен 0,132
Пловдив 0,144
Връх Виден 0,125
Връх Ореляк 0,17
Връх Ботев 0,112
София 0,133

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.