ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 25.05.2017 г. 11:00 ч. до 26.05.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,105
Вълчедръм 0,075
Хайредин 0,103
Монтана 0,108
Селановци 0,084
Кнежа 0,103
Враца 0,116
Велико Търново 0,093
Петрохан 0,11
Плевен 0,089
Силистра 0,086
Русе 0,098
Тервел 0,081
Самуил 0,092
Калиaкра 0,086
Емине 0,105
Ореш 0,108
Ахтопол 0,108
Варна 0,102
Елхово 0,115
Връх Рожен 0,152
Пловдив 0,147
Връх Виден 0,125
Връх Ореляк 0,171
Връх Ботев 0,169
София 0,138

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.