ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 21.02.2020 г. 11:00 ч. до 22.02.2020 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,099
Вълчедръм 0,075
Хайредин 0,101
Монтана 0,105
Селановци 0,084
Кнежа 0,101
Враца 0,115
Велико Търново 0,09
Петрохан 0,094
Плевен 0,088
Силистра 0,087
Русе 0,101
Тервел 0,082
Самуил 0,092
Калиaкра 0,083
Емине 0,103
Ореш 0,103
Ахтопол 0,107
Варна 0,1
Елхово 0,113
Връх Рожен 0,118
Пловдив 0,14
Връх Виден 0,118
Връх Ореляк 0,171
Връх Ботев 0,145
София 0,129

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.