ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 17.04.2021 г. 11:00 ч. до 18.04.2021 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,109
Вълчедръм 0,08
Хайредин 0,107
Монтана 0,112
Селановци 0,088
Кнежа 0,107
Враца 0,12
Велико Търново 0,09
Петрохан 0,104
Плевен 0,091
Силистра 0,071
Русе 0,101
Тервел 0,082
Самуил 0,089
Калиaкра 0,082
Емине 0,103
Ореш 0,105
Ахтопол 0,105
Варна 0,099
Елхово 0,107
Връх Рожен 0,139
Пловдив 0,139
Връх Виден 0,125
Връх Ореляк 0,169
Връх Ботев 0,118
София 0,134

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.