ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 27.10.2020 г. 11:00 ч. до 28.10.2020 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,109
Вълчедръм 0,085
Хайредин 0,11
Монтана 0,115
Селановци 0,091
Кнежа 0,108
Враца 0,125
Велико Търново 0,094
Петрохан 0,104
Плевен 0,096
Силистра 0,076
Русе 0,102
Тервел 0,084
Самуил 0,092
Калиaкра 0,089
Емине 0,112
Ореш 0,109
Ахтопол 0,114
Варна 0,105
Елхово 0,121
Връх Рожен 0,145
Пловдив 0,15
Връх Виден 0,123
Връх Ореляк 0,169
Връх Ботев 0,165
София 0,137

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.