ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 13.12.2017 г. 11:00 ч. до 14.12.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,105
Вълчедръм 0,082
Хайредин 0,108
Монтана 0,109
Селановци 0,088
Кнежа 0,107
Враца 0,118
Велико Търново 0,092
Петрохан 0,108
Плевен 0,091
Силистра 0,088
Русе 0,102
Тервел 0,084
Самуил 0,093
Калиaкра 0,085
Емине 0,105
Ореш 0,108
Ахтопол 0,108
Варна 0,101
Елхово 0,116
Връх Рожен 0,14
Пловдив 0,145
Връх Виден 0,122
Връх Ореляк 0,17
Връх Ботев 0,153
София 0,13

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.