ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 14.08.2020 г. 11:00 ч. до 15.08.2020 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,112
Вълчедръм 0,079
Хайредин 0,107
Монтана 0,107
Селановци 0,084
Кнежа 0,107
Враца 0,122
Велико Търново 0,091
Петрохан 0,105
Плевен 0,096
Силистра 0,09
Русе 0,098
Тервел 0,079
Самуил 0,09
Калиaкра 0,086
Емине 0,109
Ореш 0,111
Ахтопол 0,113
Варна 0,103
Елхово 0,117
Връх Рожен 0,148
Пловдив 0,146
Връх Виден 0,12
Връх Ореляк 0,167
Връх Ботев 0,162
София 0,137

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.