ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 15.10.2019 г. 11:00 ч. до 16.10.2019 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,116
Вълчедръм n/a
Хайредин 0,117
Монтана n/a
Селановци 0,087
Кнежа 0,113
Враца 0,129
Велико Търново 0,094
Петрохан 0,104
Плевен 0,094
Силистра 0,085
Русе 0,1
Тервел 0,08
Самуил 0,09
Калиaкра 0,084
Емине n/a
Ореш 0,113
Ахтопол n/a
Варна 0,102
Елхово 0,116
Връх Рожен 0,149
Пловдив 0,156
Връх Виден 0,123
Връх Ореляк 0,167
Връх Ботев 0,162
София 0,14

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.