ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 17.08.2017 г. 11:00 ч. до 18.08.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,108
Вълчедръм 0,079
Хайредин 0,109
Монтана 0,106
Селановци 0,083
Кнежа 0,109
Враца 0,12
Велико Търново 0,092
Петрохан 0,103
Плевен 0,089
Силистра 0,085
Русе 0,097
Тервел 0,081
Самуил 0,09
Калиaкра 0,088
Емине 0,109
Ореш 0,111
Ахтопол 0,114
Варна 0,103
Елхово 0,121
Връх Рожен 0,149
Пловдив 0,144
Връх Виден 0,119
Връх Ореляк 0,166
Връх Ботев 0,162
София 0,137

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.