ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 22.10.2018 г. 11:00 ч. до 23.10.2018 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,114
Вълчедръм 0,082
Хайредин 0,114
Монтана 0,113
Селановци 0,086
Кнежа 0,11
Враца n/a
Велико Търново 0,094
Петрохан 0,105
Плевен 0,09
Силистра 0,087
Русе 0,101
Тервел 0,083
Самуил 0,092
Калиaкра 0,088
Емине 0,109
Ореш 0,112
Ахтопол n/a
Варна 0,104
Елхово 0,119
Връх Рожен 0,151
Пловдив 0,147
Връх Виден 0,124
Връх Ореляк 0,17
Връх Ботев 0,165
София 0,14

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.