ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 23.07.2017 г. 11:00 ч. до 24.07.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,11
Вълчедръм 0,08
Хайредин 0,109
Монтана 0,107
Селановци 0,083
Кнежа 0,106
Враца 0,124
Велико Търново 0,09
Петрохан 0,105
Плевен 0,089
Силистра 0,084
Русе 0,096
Тервел 0,08
Самуил 0,09
Калиaкра 0,087
Емине 0,107
Ореш 0,109
Ахтопол 0,11
Варна 0,104
Елхово 0,117
Връх Рожен 0,149
Пловдив 0,143
Връх Виден 0,121
Връх Ореляк 0,166
Връх Ботев 0,162
София 0,138

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.