ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 17.07.2019 г. 11:00 ч. до 18.07.2019 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,106
Вълчедръм n/a
Хайредин 0,102
Монтана n/a
Селановци 0,084
Кнежа 0,105
Враца n/a
Велико Търново 0,091
Петрохан 0,103
Плевен 0,089
Силистра n/a
Русе 0,099
Тервел 0,082
Самуил 0,09
Калиaкра 0,085
Емине n/a
Ореш 0,108
Ахтопол n/a
Варна n/a
Елхово 0,119
Връх Рожен 0,142
Пловдив n/a
Връх Виден n/a
Връх Ореляк 0,168
Връх Ботев 0,163
София 0,136

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.