ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 12.11.2019 г. 11:00 ч. до 13.11.2019 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,111
Вълчедръм 0,084
Хайредин 0,115
Монтана 0,12
Селановци 0,089
Кнежа 0,112
Враца 0,13
Велико Търново 0,093
Петрохан 0,108
Плевен 0,092
Силистра 0,086
Русе 0,1
Тервел 0,081
Самуил 0,092
Калиaкра 0,086
Емине 0,107
Ореш 0,111
Ахтопол n/a
Варна 0,103
Елхово 0,119
Връх Рожен 0,148
Пловдив 0,151
Връх Виден 0,126
Връх Ореляк 0,169
Връх Ботев 0,17
София 0,14

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.