ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 15.08.2018 г. 11:00 ч. до 16.08.2018 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,11
Вълчедръм 0,08
Хайредин 0,111
Монтана 0,108
Селановци 0,084
Кнежа 0,108
Враца n/a
Велико Търново 0,092
Петрохан 0,104
Плевен 0,091
Силистра 0,085
Русе 0,097
Тервел 0,081
Самуил 0,089
Калиaкра 0,087
Емине 0,109
Ореш 0,11
Ахтопол 0,113
Варна 0,102
Елхово 0,119
Връх Рожен 0,15
Пловдив 0,143
Връх Виден 0,12
Връх Ореляк 0,168
Връх Ботев 0,164
София 0,137

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.