ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 21.10.2017 г. 11:00 ч. до 22.10.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,108
Вълчедръм 0,078
Хайредин 0,108
Монтана 0,109
Селановци 0,087
Кнежа 0,107
Враца 0,121
Велико Търново 0,094
Петрохан 0,105
Плевен 0,091
Силистра 0,093
Русе 0,101
Тервел 0,085
Самуил 0,093
Калиaкра 0,088
Емине 0,112
Ореш 0,11
Ахтопол 0,113
Варна 0,104
Елхово 0,121
Връх Рожен 0,151
Пловдив 0,142
Връх Виден 0,122
Връх Ореляк 0,169
Връх Ботев 0,165
София 0,138

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.