ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 18.07.2018 г. 11:00 ч. до 19.07.2018 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,104
Вълчедръм 0,077
Хайредин 0,104
Монтана 0,106
Селановци 0,084
Кнежа 0,104
Враца n/a
Велико Търново 0,092
Петрохан 0,105
Плевен 0,09
Силистра 0,086
Русе 0,097
Тервел 0,082
Самуил 0,093
Калиaкра 0,087
Емине 0,108
Ореш 0,107
Ахтопол 0,111
Варна 0,102
Елхово 0,115
Връх Рожен 0,146
Пловдив 0,139
Връх Виден 0,12
Връх Ореляк 0,168
Връх Ботев 0,175
София 0,131

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.