ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 23.09.2017 г. 11:00 ч. до 24.09.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,108
Вълчедръм 0,077
Хайредин 0,109
Монтана 0,11
Селановци 0,084
Кнежа 0,107
Враца 0,122
Велико Търново 0,094
Петрохан 0,103
Плевен 0,088
Силистра 0,086
Русе 0,098
Тервел 0,082
Самуил 0,092
Калиaкра 0,088
Емине 0,109
Ореш 0,111
Ахтопол 0,112
Варна 0,103
Елхово 0,123
Връх Рожен 0,15
Пловдив 0,146
Връх Виден 0,12
Връх Ореляк 0,167
Връх Ботев 0,157
София 0,141

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.