ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 08.12.2019 г. 11:00 ч. до 09.12.2019 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,107
Вълчедръм 0,081
Хайредин 0,109
Монтана 0,11
Селановци 0,087
Кнежа 0,106
Враца 0,118
Велико Търново 0,091
Петрохан 0,104
Плевен 0,089
Силистра 0,089
Русе 0,104
Тервел 0,084
Самуил 0,094
Калиaкра 0,086
Емине 0,106
Ореш 0,106
Ахтопол 0,109
Варна 0,101
Елхово 0,118
Връх Рожен 0,139
Пловдив 0,142
Връх Виден 0,122
Връх Ореляк 0,171
Връх Ботев 0,14
София 0,137

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.