ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 17.12.2018 г. 11:00 ч. до 18.12.2018 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,101
Вълчедръм 0,08
Хайредин 0,102
Монтана 0,108
Селановци 0,086
Кнежа 0,103
Враца n/a
Велико Търново 0,097
Петрохан 0,103
Плевен 0,089
Силистра n/a
Русе 0,109
Тервел 0,099
Самуил 0,105
Калиaкра 0,108
Емине 0,114
Ореш 0,113
Ахтопол n/a
Варна 0,118
Елхово 0,132
Връх Рожен 0,133
Пловдив 0,143
Връх Виден 0,122
Връх Ореляк 0,17
Връх Ботев 0,126
София 0,128

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.