ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Полски ясен   
(Код в регистъра: 1504)

Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Болярово, Населено място: с. Камен връх

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Сливен: ДГС Елхово

Документи за обявяване:
Заповед No.174 от 09.03.1983 г., бр. 26/1983 на Държавен вестник 174-1983 г.

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 250   Реална възраст: 287   Височина (m): 22   Периметър (m): —   Диаметър (m): 2.1


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС