ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Цер   
(Код в регистъра: 1828)

Вид: цер (Quercus cerris);

Местоположение:
Област: София, Община: Ботевград, Населено място: с. Радотина

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ София: ДГС Ботевград

Документи за обявяване:
Заповед No.26 от 09.01.1989 г., бр. 7/1989 на Държавен вестник 26-1989 г.

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 270   Реална възраст: 300   Височина (m): 22   Периметър (m): 4.5   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС