ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Явор   
(Код в регистъра: 341)

Вид: обикновен явор (Acer pseudoplatanus);

Местоположение:
Област: София, Община: Ботевград, Населено място: гр. Ботевград

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ София: ДГС Ботевград

Документи за обявяване:
Заповед No. от г., бр. – на Държавен вестник

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: —   Реална възраст: null   Височина (m): 25   Периметър (m): 2.5   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС