ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Дъб   
(Код в регистъра: 348)

Вид: дъб (Quercus spp.);

Местоположение:
Област: София, Община: Ботевград, Населено място: с. Рашково

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ София: ДГС Ботевград

Документи за обявяване:
Заповед No.2276 от 05.12.1967 г., бр. 43/1968 на Държавен вестник

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 110   Реална възраст: 162   Височина (m): 11   Периметър (m): 4.5   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС