ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Дядо Минчовия орех   
(Код в регистъра: 764)

Вид: обикновен орех (Juglans regia);

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: гр. Мъглиж

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Стара Загора: ДГС Мъглиж

Документи за обявяване:
Заповед No.715 от 12.03.1975 г., бр. – на Държавен вестник

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 120   Реална възраст: 165   Височина (m): 19   Периметър (m): 1.4   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС