ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Чинар   
(Код в регистъра: 83)

Вид: чинар (Platanus spp.);

Местоположение:
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: гр. Варна

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Варна: ДГС Варна

Документи за обявяване:
Заповед No.314 от 04.03.1969 г., бр. 37/1969 на Държавен вестник

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 1000   Реална възраст: 1051   Височина (m): 15   Периметър (m): 7.7   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС