ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Видното дърво   
(Код в регистъра: 870)

Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Гълъбово, Населено място: с. Главан

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Стара Загора: ДГС Стара Загора

Документи за обявяване:
Заповед No.511 от 24.02.1976 г., бр. 36/1976 на Държавен вестник

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 300   Реална възраст: 344   Височина (m): 22   Периметър (m): 3.1   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС