ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Кестените - 2 бр.   
(Код в регистъра: 872)

Вид: кестен (Castanea sativa (vesca));

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Сливито

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Стара Загора: ДГС Мъглиж

Документи за обявяване:
Заповед No.511 от 24.02.1976 г., бр. 36/1976 на Държавен вестник

Характеристики на вековното дърво:
1. Кестен
  Години към датата на обявяване: 120   Реална възраст: 164   Височина (m): 10   Периметър (m): 2.5   Диаметър (m): –  

2. Кестен
  Години към датата на обявяване: 120   Реална възраст: 164   Височина (m): 10   Периметър (m): 2.5   Диаметър (m): –  


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС