ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Делирадевския бук   
(Код в регистъра: 996)

Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Сливен: ДГС Сливен

Документи за обявяване:
Заповед No.343 от 04.07.1978 г., бр. 69/1978 на Държавен вестник 343-1978 г.

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: —   Реална възраст: null   Височина (m): 25   Периметър (m): —   Диаметър (m): 1.3


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС