ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ   (Код в регистъра: 521)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 22.0 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: гр. Пловдив

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД466 от 22.12.1995 г., бр. 3/1996 на Държавен вестник 466-1995 г.

Документи за промяна:

1. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-541 от 26.05.2004 г., бр. 57/2004 на Държавен вестник 541-2004 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-903 от 11.12.2008 г., бр. 3/2009 на Държавен вестник 903-2008 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-687 от 20.10.2017 г., бр. 91/2017 на Държавен вестник 687-2017 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Запазване на ландшафта на уникални геоморфоложки образувания - част от тепетата в Пловдив

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, с изключение на предвиденото в плановете за управление на природните забележителности, както и поддържане на съществуващи сгради, алеи, паркови и инфраструктурни съоръжения;
2. Забранява се разрушаване и изземване на скални маси;
3. Забранява се унищожаване или увреждане на естествената и парковата растителност;
4. Забранява се безпокоене на птиците, вземане на яйцата и малките им, разрушаване на гнездата;
5. Забранява се палене на огън;
6. Забранява се паша на домашни животни;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС