ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ)   (Код в регистъра: 22)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 13.6 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: гр. Приморско

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.2080 от 24.07.1962 г., бр. 71/1962 на Държавен вестник 2080-1962 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.381 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 381-1999 г.
2. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-865 от 30.12.2015 г., бр. 8/2016 на Държавен вестник 865-2015 г.

Цели на обявяване:
1. Голямо находище на бяла водна лилия, жълта водна лилия (бърдуче), блатно кокиче, лонгозна гора с преобладание на ясена.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Поддържане на водния режим; 2. Поддържане на популацията на водната лилия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС