ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БОРАКА   (Код в регистъра: 25)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 14.78 хектара

Местоположение:
Област: Хасково, Община: Минерални бани, Населено място: с. Сърница

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.163 от 19.01.1966 г., бр. 32/1966 на Държавен вестник 163-1966 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.384 от 15.10.1999 г., бр. 99/1999 на Държавен вестник 384-1999 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-639 от 14.08.2012 г., бр. 75/2012 на Държавен вестник 639-2012 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-854 от 28.12.2017 г., бр. 13/2018 на Държавен вестник 854-2017 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Естествени черноборови гори.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Изваждане на паднала маса в резултат на природни бедствия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС