ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


Плаж Шкорпиловци   (Код в регистъра: BG0000100)

Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията

Карта:

Карта на обекта


Площ: 5125.65 хектара

Местоположение:
1. Област: Варна, Община: Бяла, Населено място: гр. Бяла, с. Горица, с. Самотино
2. Област: Варна, Община: Долни чифлик, Населено място: с. Рудник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219
2. Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Решение No.802 от 04.12.2007 г., бр. 107/2007 на Държавен вестник 2-2-100-802-2007


Досие на Защитена зона (препратка):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС