ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


Искърски пролом - Ржана   (Код в регистъра: BG0001042)

Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията

Карта:

Карта на обекта


Площ: 22693.26 хектара

Местоположение:
1. Област: Враца, Община: Мездра, Населено място: с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна
2. Област: София, Община: Ботевград, Населено място: с. Гурково, с. Краево, с. Литаково, с. Радотина, с. Рашково
3. Област: София, Община: Своге, Населено място: с. Бов, с. Брезовдол, с. Буковец, с. Габровница, с. Еленов дол, с. Желен, с. Лакатник, с. Лесковдол, с. Оплетня, с. Осеновлаг

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81
2. София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-1042-122-2007


Досие на Защитена зона (препратка):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС