ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


Голак   (Код в регистъра: BG0000304)

Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията

Карта:

Карта на обекта


Площ: 10930.51 хектара

Местоположение:
1. Област: Пазарджик, Община: Белово, Населено място: гр. Белово, с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Момина клисура, с. Сестримо
2. Област: Пазарджик, Община: Септември, Населено място: гр. Ветрен, с. Горно вършило
3. Област: София, Община: Костенец, Населено място: с. Голак, с. Горна Василица, с. Долна Василица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220
2. София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Решение No.611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник 2-2-304-611-2007


Досие на Защитена зона (препратка):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС