ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


Бебреш   (Код в регистъра: BG0000374)

Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията

Карта:

Карта на обекта


Площ: 6821.91 хектара

Местоположение:
1. Област: Враца, Община: Роман, Населено място: с. Караш, с. Средни рът, с. Хубавене
2. Област: София, Община: Ботевград, Населено място: с. Боженица, с. Липница, с. Новачене, с. Скравена, с. Трудовец
3. Област: София, Община: Правец, Населено място: с. Видраре, с. Калугерово, с. Правешка Лакавица, с. Своде

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81
2. София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-374-122-2007


Досие на Защитена зона (препратка):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС