ExEA MoEW EEA

Лични средства

 ЗАПОВЕД 171/23.06.2021 г. за утвърждаване на ХАРТА на клиента в ИАОС

 Хартата на клиента се издава на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване (обн. ДВ, бр.78/2006, изм. доп.).

 

 

 Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО: гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" №136

Спирка „кв. Овча купел“: автобусни линии № 260 и 107

Спирка „кв. Овча купел“: трамвайни линии № 5, 11 и 4

 Паркиране

Безплатни и платени паркинги в близост до ЦАО.

 Удобно работно време

От 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване, като съгласно чл.10, ал.4 от Наредбата за административно обслужване,
в случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време,
работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа.

 Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

 • работното време;
 • гише за заявяване и получаване на документи;
 • информация за услугите;
 • указателни табели на български език. 

 За клиенти със специфични потребности:

 

 • ЦАО е разположен на партерен етаж с осигурен адаптиран достъп посредством изградена рампа за колички на хора с увреждания, детски колички и др.;
 • нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО. 

 В ЦАО на Ваше разположение са:

 

 • столове, маси и пособия за попълване на документи;
 • питейна вода и възможност за ползване на тоалетна;
 • безплатен интернет.

 Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

 • любезно, с лично отношение, уважение и търпение ;
 • законосъобразно обработване на лични данни при спазване на конфиденциалност;
 • при спазване на всички принципи и задължителни стандарти за качество на административното обслужване. 

 Информация за услугите ни ще намерите:

 • на интернет страницата ни в секция „Административно обслужване – http://eea.government.bg/bg/admin-uslugi
 • в Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) –
 • https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_central_administrations?search=1&subSectionId=141
 • на място в ЦАО – личен контакт със служителите;
 • на хартиен носител, в т.ч. лесни и опростени образци за услугите: информацията за предоставяните от нас услуги е групирана в категории – общи административни и специализирани услуги. 

 

 Съдействие на място в ЦАО ще получите от

Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:

 ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването;

 при необходимост ще Ви окажат помощ при попълване на документи. 

 В секция „Най-често срещани въпроси и отговори “ на нашата интернет страница

 • ще намерите информация, която да подпомага и насочва потребителите за процеса на обслужване. 

 Активен Facebook профил

На страницата ни във Facebook на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) ще откриете интересна информация за нашите активности. 

 Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

 • за устни запитвания на място или по телефона - в рамките на 20 минути;
 • за писмени запитвания – до 5 работни дни. 

 Бързо обслужване

 • В рамките на 20 минути:

 ще приемем Вашите документи;

 ще Ви предоставим готовите документи;

 при необходимост ще извършим консултация с експерт по услугата.

 Ще ви обслужим само на едно гише

 • В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

 да посещавате повече от едно гише;

 да посещавате два пъти едно и също гише. 

 

 Проверка на статуса на Вашата услуга

 • На тел. 02/940 64 95; 02/955 94 05 ще получавате единствено информация за Вашите писма или заявената от Вас услуга, регистрирани в ЦАО на ИАОС;
 • Ще Ви уведомим за готовия резултат за услугата на посочените от Вас координати-телефон, електронна поща или чрез системата за сигурно връчване.

 

 Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

 • обърнете се към служителите ни в ЦАО;
 • поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с експерта по казуса;
 • при необходимост се обърнете към съответния директор на дирекция. 

 Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

Може да ги подадете на:

 • пощенски адрес – гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" №136, п.к. 251;
 • електронен адрес - iaos@eea.government.bg;
 • на място в ЦАО, стая № 101, партер.

 Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

За връзка с:

 • ЦАО: 02/940 64 95; 02/955 94 05

 Изпълнителен директор на ИАОС

 • всеки първи и последен четвъртък от месеца от 13:00 ч. до 15:00 ч. след записване на час и предварително формулирани въпроси;
 • запишете час за приемен ден:

 в ЦАО на тел. 02/940 64 78;

 в ЦАО и на електронна поща: iaos@eea.government.bg 

 

 Всяка година до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

 получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка;

 резултатите от измерването на удовлетвореността Ви;

 предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване.

 

 

Хартата е утвърдена със Заповед № 171/23.06.2021 г. на Изпълнителния директор на ИАОС.

Настоящата Харта може да бъде получена на хартиен носител на посочения адрес на ИАОС, етаж 1, стая 101, както и във всяко едно от териториалните ни звена.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС