ExEA MoEW EEA

Лични средства

Информацията се предоставя съгласно чл. 15, ал. 1, т. 16 от Закона за достъп до обществена информация. 

За периода 01.01.2022 г.-31.12.2022 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от ИАОС, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от ИАОС, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от ИАОС, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от ИАОС, съгласно глава III от ЗДОИ.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС