ExEA MoEW EEA

Ръководство

Лични средства

Заместник изпълнителен директор

Росалина Инджиева е назначена за заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда на 31.05.2021 г.

Завършва висше образование – магистър по „Информационни технологии“ в Русенски университет "Ангел Кънчев".

Преминава обучения за Стратегическо управление на ИТ организация, Развитие на ИТ за Е-управление,  Облачни технологии, Архитектура, модели и виртуална среда.

Професионалната й кариера започва през 2003 г. в Изпълнителна агенция по околна среда, като младши експерт в отдел „Предпечатна подготовка и информация“. До 2013 г. заема различни експертни и ръководни длъжности в отдел „Предпечатна подготовка и информация“ и отдел „Поддръжка на информационни системи“. 

През 2014 г. е назначена за директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии, международно сътрудничество и връзки с обществеността“. Отговаря за дейностите, свързани с управлението на информационните технологии в агенцията, по обезпечаване на работните процеси на агенцията, свързани с използване на сървърна и мрежова инфраструктура, информационни системи, компютърна и периферна техника, програмни продукти и услуги. Координира международната дейност и връзките с ЕАОС. 

Притежава богат опит в управлението и изпълнението на национални и международни проекти. 

Ползва английски и френски език

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС