ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Практическо ръководство към НСМСБР - методики за мониторинг и оценка

Практическото ръководство съдържа методики за мониторинг и методики за оценка на обектите от НСМСБР, утвърдени със заповед РД-210/20.04.2016 г. на Министъра на околната среда и водите.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС