ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Мъхове

МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ  

- Методика за мониторинг на Brachythecium geheebii с полеви формуляр

Методика за мониторинг на Buxbaumia viridis с полеви формуляр

Методика за мониторинг на Dicranim viride с полеви формуляр

- Методика за мониторинг на Hamatocaulis vernicosus с полеви формуляр

Методика за мониторинг на Leucobryum glaucum с полеви формуляр

Методика за мониторинг на Mannia triandra с полеви формуляр

Методика за мониторинг на Meesia longiseta с полеви формуляр

Методика за мониторинг на Neckera pennata с полеви формуляр

Методика за мониторинг на Riccia crustata с полеви формуляр

- Методика за мониторинг на Sphagnum cuspidatum с полеви формуляр

- Методика за мониторинг на Sphagnum fallax с полеви формуляр


МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА

Методика за оценка на Brachythecium geheebii

Методика за оценка на Buxbaumia viridis

Методика за оценка на Dicranim viride

Методика за оценка на Hamatocaulis vernicosus

Методика за оценка на Leucobryum glaucum

Методика за оценка на Mannia triandra

Методика за оценка на Meesia longiseta

Методика за оценка на Neckera pennata

Методика за оценка на Riccia crustata

Методика за оценка на Sphagnum cuspidatum и Sphagnum fallax

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС