ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Прилепи

МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЕЩЕРОЛЮБИВИ ВИДОВЕ ПРИЛЕПИ

Методика за мониторинг и оценка на състоянието на пещеролюбиви видове прилепи

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС