ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Риби

МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ 


Подход за мониторинг на морски видове риби

полеви формуляр - далян

полеви формуляр - трал

Подход за мониторинг на риби в езера, I част

- полеви формуляр

Подход за мониторинг на риби в езера, II част

- полеви формуляр

Подход за мониторинг на риби в река Дунав

- полеви формуляр

Допълнителен подход за мониторинг на видове риби в р. Дунав

полеви формуляр

Подход за мониторинг на есетрови риби в р. Дунав

полеви формуляр

Подход за мониторинг на дребни бентосни видове риби в р. Дунав

полеви формуляр

Подход за мониторинг на Alosa immaculata унавска скумрия) в р. Дунав

полеви формуляр

Подход за мониторинг на риби в реки

- полеви формуляр

Подход за мониторинг на Misgurnus fossilis (Виюн)

- полеви формуляр

Подход за мониторинг на Umbra krameri (Умбра)

- полеви формуляр

Подход за мониторинг на Benthophiloides brauneri Beling & Iljin - Пъстро (Шабленско) попче


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Методика за оценка на състоянието на риби

Приложение 1

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС