ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Списък с видове

NO

НАУЧНО ИМЕ

БЪЛГАРСКО НАЗВАНИЕ

ВИДЪТ Е УСТАНОВЕН В БЪЛГАРИЯ

БИОЛОГИЧНА ГРУПА

МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ

1

Rugulopteryx okamurae

 

не

Хромисти(Chromista)

Гъби и растения

2

Ailanthus altissima

Айлант

да

Растения (Plants)

Гъби и растения

3

Asclepias syriaca

Млечна трева

да

Растения (Plants)

Гъби и растения

4

Elodea nuttallii

Нуталиева водна чума

да

Растения (Plants)

Гъби и растения

5

Heracleum mantegazzianum

Гигантски девисил

да

Растения (Plants)

Гъби и растения

6

Heracleum sosnowskyi

Сосновски девисил

да

Растения (Plants)

Гъби и растения

7

Humulus scandens

Японски хмел

да

Растения (Plants)

Гъби и растения

8

Impatiens glandulifera

Жлезистата слабонога

да

Растения (Plants)

Гъби и растения

9

Pennisetum setaceum

Червен пенизетум

да

Растения (Plants)

Гъби и растения

10

Koenigia polystachya

Xималайски възел

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

11

Pistia stratiotes

Писция

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

12

Celastrus orbiculatu

Дървесна лоза

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

13

Acacia saligna (Acacia cyanophylla)

Куджонг

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

14

Alternanthera philoxeroides

Алигаторен плевел

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

15

Andropogon virginicus

 

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

16

Baccharis halimifolia

Крайморски бакхарис

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

17

Cabomba caroliniana

Каролинска кабомба

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

18

Cardiospermum grandiflorum

 

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

19

Cortaderia jubata

 

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

20

Eichhornia crassipes

Воден зюмбюл

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

21

Hydrocotyle ranunculoides

Лютичевидно хидрокотиле

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

22

Lagarosiphon major

Голям лагаросифон

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

23

Lespedeza cuneata

Китайска детелина

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

24

Ludwigia grandiflora

Голямо цветна лудвигия

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

25

Ludwigia peploides

Пеплисовидна лудвигия

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

26

Lygodium japonicum

 Японска катерлива папрат

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

27

Lysichiton americanus

Жълт миризлив змиярник

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

28

Microstegium vimineum

 

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

29

Myriophyllum aquaticum

Воден многолистник

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

30

Myriophyllum heterophyllum

 

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

31

Parthenium hysterophorus

Алергизиращ партениум

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

32

Persicaria perfoliata

Пробитолистно пиперче

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

33

Prosopis juliflora

 

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

34

Pueraria lobata

Кудзу

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

35

Salvinia molesta (Salvinia adnata)

Гигантска салвиния

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

36

Triadica sebifera (Sapium sebiferum)

Китайска лой

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

37

Ehrharta calycina

 

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

38

Gunnera tinctoria

Гигантски ревен

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

39

Gymnocoronis spilanthoides

Сенегалски чай

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

40

Heracleum persicum

Персийски девисил

не

Растения (Plants)

Гъби и растения

41

Arthurdendyus triangulates

 

не

Плоски червей (Platyhelminthes)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

42

Faxonius virilis

Северен рак

не

Ракообразни (Crustaceae)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

43

Eriocheir sinensis

Китайски рак

да

Ракообразни (Crustaceae)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

44

Faxonius limosus

Американски шипобузест рак

да

Ракообразни (Crustaceae)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

45

Faxonius rusticus

 

не

Ракообразни (Crustaceae)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

46

Pacifastacus leniusculus

Сигнален рак

не

Ракообразни (Crustaceae)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

47

Procambarus clarkii

Червен блатен рак

не

Ракообразни (Crustaceae)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

48

Procambarus fallax f. virginalis

Американски мраморен рак

не

Ракообразни(Crustaceae)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

49

Solenopsis geminata

Тропическа огнена мравка

не

Насекоми(Insecta)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

50

Solenopsis richteri

Черна огнена мравка

не

Насекоми(Insecta)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

51

Wasmannia auropunctata

Малка огнена мравка

да

Насекоми(Insecta)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

52

Vespa velutina nigrithorax

Азиатски стършел

не

Насекоми(Insecta)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

53

Limnoperna fortunei

 

не

Мекотели(Mollusca)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

54

Lepomis gibbosus

Слънчева рибка

да

Риби(Pisces)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

55

Percottus glenii

Китайски поспаланко

да

Риби(Pisces)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

56

Pseudorasbora parva

Псевдоразбора

да

Риби(Pisces)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

57

Lampropeltis getula

Обикновена кралска змия

не

Влечуги(Reptilia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

58

Ameiurus melas

Черен сом

не

Риби(Pisces)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

59

Channa argus

Северна змийска глава

не

Риби(Pisces)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

60

Gambusia affinis

Гамбузия

да

Риби(Pisces)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

61

Gambusia holbrooki

Гамбузия

да

Риби(Pisces)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

62

Morone americana

Бял американски лаврак

не

Риби(Pisces)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

63

Plotosus lineatus

Раиран змиорски сом

не

Риби(Pisces)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

64

Fundulus heteroclitus

 

не

Риби(Pisces)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

65

Xenopus laevis

Обикновена ноктеста жаба

не

Земноводни(Amphibia)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

66

Lithobates catesbeianus

Жаба бик

не

Земноводни(Amphibia)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

67

Trachemys scripta elegans

Червенобуза водна костенурка

да

Влечуги(Reptilia)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

 

Trachemys scripta scripta

Жълтобуза водна костенурка

да

Влечуги(Reptilia)

Сладководни инвазивни чужди видове животни

68

Pycnonotus cafer

Източноазиатски бюлбюл

не

Птици(Aves)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

69

Acridotheres tristis

Обикновена майна

не

Птици(Aves)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

70

Alopochen aegyptiacus

Египетска гъска

не

Птици(Aves)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

71

Corvus splendens

Индийска врана

не

Птици(Aves)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

72

Oxyura jamaicensis 

Американска тръноопашта потапница

не

Птици(Aves)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

73

Threskiornis aethiopicus

Свещен ибис

не

Птици(Aves)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

74

Myocastor coypus

Нутрия

не

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

75

Nyctereutes procyonoides

Енотоновидно куче

да

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

76

Ondatra zibethicus

Ондатра

да

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

77

Axis axis

Читал

не

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

78

Callosciurus finlaysonii

 

не

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

79

Callosciurus erythraeus

Катерица на Палас

не

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

80

Herpestes javanicus

Малка индийска мангуста

не

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

81

Muntiacus reevesi

Китайски мунтжак

не

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

82

Nasua nasua

Южноамериканско носато куче

не

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

83

Procyon lotor

Американски енот

не

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

84

Sciurus carolinensis

Източна сива катерица

не

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

85

Sciurus niger

Лисича катерица

не

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

86

Tamias sibiricus

Азиатски бурундук

не

Бозайници(Mammalia)

Сухоземни инвазивни чужди видове животни

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС