ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Китоподобни

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6 „Теренни наблюдения на китоподобните: Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море“, Изпълнител: Консорциум „Черноморска изследователска програма НОЙ“

ВСТЪПИТЕЛНИ ДОКЛАДИ


ДОКЛАДИ - АНАЛИЗ НА ЕСТЕСТВЕНИ И АНТРОПОГЕННИ ФАКТОРИ 

 

ДОКЛАД ЗА ИЗХВЪРЛЕНИ НА БРЕГА КИТОПОДОБНИ


МЕТОДИКА ЗА НАБЛЮДЕНИЯ/КАРТИРАНЕ
 

      - Формуляр за наблюдение от стационарни точки


МЕТОДИКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНО СЪСТОЯНИЕ

 

ДОКЛАД ЗА РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ


ОЦЕНКИ НА ПРИРОДОЗАЩИТНО СЪСТОЯНИЕ


ДОКЛАД - МОДЕЛ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ЧИСЛЕНОСТ И МИГРАЦИЯ

 

ДОКЛАДИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000

 

МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ

 

КАРТИ


Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС