ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация


За каталога

Националният каталог на източниците на екологична информация съдържа данни за това КЪДЕ и КАКВА информация за околната среда се съхранява в България, в КАКЪВ ФОРМАТ и какъв е ДОСТЪПЪТ до нея.

Информацията в каталога е организирана по следния начин:

  • Адресни данни за организациите, набиращи и съхраняващи екологична информация;
  • Индекс на данните по категории на информационните ресурси;
  • Данни, предоставяни на обществеността от различни организации.

Каталогът е създаден въз основа на предоставяни от организациите данни и е динамичен документ, който ще бъде актуализиран постоянно.
Всички организации, притежаващи информация, съответстваща на включената в каталога и желаещи да я предоставят за ползване, могат да попълнят въпросника за актуализиране и да го изпратят на адрес (cds@eea.government.bg).

Това издание е осъществено по програмата за подпомагане на страните от Централна и Източна Европа на Министерство на външните работи на Австрия и с техническото съдействие на Австрийската агенция по околна среда.


Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите относно публикуване и актуализация на Каталог на източниците на екологична информация във връзка с чл. 24 и чл. 25 от Закона за опазване на околната среда и чл. 15, ал.1, т.3 от Закона за достъп до обществена информация.
Приложение към заповедтта (вкл. въпросник)

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС