ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Организации, източници на информация за околната среда


Министерство на околна среда и водите


Министерство на здравеопазването

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Министерство на вътрешните работи Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Министерство на земеделието и храните Българска академия на науките

Национален статистически институт

English

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС