ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


гр. Благоевград - 2700
улица: “Свобода” № 1
Телефон: (+359 73) 88314014
Факс: (073) 885158
Е-mail: blriosv@yahoo.com
http://riosvbl.org


Оценка на въздействието на околната среда

Въздух

Води

Шум

Отпадъци

Земи и почви

Биологичното разнообразие и защитените територии

Санкции

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС