ExEA MoEW EEA

Лични средства

Контакти

Радослав Станчев
Ръководител на проекта

r.stanchev@eea.government.bg;
тел.: 02/ 940 64 73
Мадлена Станимирова
Заместник ръководител на проекта
тел.: 02/ 940 64 70
Ирина Пешкова
Координатор на проекта
тел.: 02/ 940 64 66
Мирела Цветанова
Експерт "Връзки с обществеността"
Соня Пертова
Експерт "Финанси"

s.petrova@eea.government.bg

Десислава Маринова
Експерт "Счетоводство"

 d.marinova@eea.government.bg

Александър Миличин
Експерт юрист

a.milichin@eea.government.bg

Мария Костадинова
Експерт юрист, експерт нередности

m.ivanova@eea.government.bg

Латинка Божкова
Административен сътрудник

bozhkova@eea.government.bg

 

 Експертен екип:

Невена Ивановаnivanova@eea.government.bg
Мария Миладинова biomon@eea.government.bg
Павел Беличев p.belichev@eea.government.bg
Геновева Попова forest@eea.government.bg
Евелина Георгиева landmon@eea.government.bg
Николай Пишманов landmon@eea.government.bg
Мина Асенова masenova@eea.government.bg
Биляна Симонова b.simonova@eea.government.bg
Дойчин Деличев kadastre@eea.government.bg
Румен Андонов r.andonov@eea.government.bg
Хабибе Еминова h.eminova@eea.government.bg 
Цвета Кръстева pgm@eea.government.bg
Пламен Димов p.dimov@eea.government.bg
Борислава Борисова borissova@eea.government.bg 

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС