ExEA MoEW EEA

Европейска агенция по околна среда

Лични средства

Докладване от България по приоритетни потоци

Като Национален координационен център към Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда ИАОС има ангажимент да подпомага и координира докладването на информация за състоянието на околната среда от България.

presentatsia.pngБългария докладва информация към Европейската агенция по околна среда във всички приоритетни (задължителни) области и в няколко доброволни. Развитието на докладването от страната ни до 2010 г. беше представено по време на отбелязването на 10 годишнината от присъединяването на България към Европейската агенция по околна среда.
Презентация на д-р инж. Ваня Григорова - изпълнителен директор на ИАОС, по повод 10 години пълноправно членство на България в Европейската агенция по околна среда

Предоставените доклади по приоритетни потоци от страните членки се съхраняват в Централния масив от данни (CDR) на ЕАОС. С негова помощ всяка страна докладва данните си по съответните информационни потоци.
Предоставени доклади по приоритетни потоци от България

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС