ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Публични регистри и справки

Публични регистри

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 1 и т. 7 
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 2
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО
 
Регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал.1, т. 3
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО
 

Регистър на лицата, които пускат на пазара масла
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 4
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара гуми
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 5
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 8
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци по ЗУО
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 6
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 9
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО
 
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 10
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО
 
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 11
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО


Справки

Справки за пуснатите на пазара МПС и събраните ИУМПС

Справки за пуснатите на пазара батерии и акумулатори (БА) и за събраните негодни за употреба БА

Справки за пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и събраното излязло от употреба ЕЕО

Справки за събраните отработени масла

Справка за количествата пуснати на пазара гуми

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС