ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Регистриране в публичните регистри на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват МРО

Вписване  в публичните регистри на лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци се извършва посредством Национална информационна система за отпадъци (НИСО), чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП). Основанието за това изискване е § 22 ЗУО, съгласно който подаването на заявления и документи по електронен път в случаите, предвидени в закона, не се прилага до въвеждането в действие на информационно-техническа система, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Допълнителна информация може да откриете в Меню „ПОМОЩ“ на основния екран на Национална информационна система за отпадъци.

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС