ExEA MoEW EEA

Конкурси за работа

Лични средства

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА при МОСВ

обявява конкурс за:

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
22.05.2023
Старши експерт
1

отдел „Регионална лаборатория Благоевград към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“  

05.06.2023 

Пълният
текст

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
22.05.2023
Старши експерт
1

отдел „Регионална лаборатория Плевен” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“  

05.06.2023 

Пълният
текст

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
22.05.2023
Младши експерт
1

отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” към дирекция „Разрешителни режими“    

05.06.2023 

Пълният
текст

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
09.05.2023
Младши експерт
1

отдел "Инвентаризации на емисии" към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“       

23.05.2023 

Пълният
текст
30.05.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс младши експерт в отдел "Инвентаризации на емисии" 

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
28.04.2023 
Експерт по мрежова и информационна сигурност
1

ИАОС    

12.05.2023 

Пълният
текст
19.05.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс Експерт по мрежова и информационна сигурност в ИАОС

 

 

  

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
26.04.2023
Старши експерт
1

дирекция „Управление на обществените поръчки“      

10.05.2023 

Пълният
текст
17.05.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс старши експерт в дирекция „Управление на обществените поръчки“ 

Информация за кандидатите 
    

 

30.05.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността старши експерт в дирекция „Управление на обществените поръчки“ 

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
10.04.2023
Младши експерт
1

отдел „Мониторинг на отпадъците и почвите” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“      

24.04.2023 

Пълният
текст
02.05.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс младши експерт в отдел „Мониторинг на отпадъците и почвите“ 

 

12.05.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
младши експерт в отдел  „Мониторинг на отпадъците и почвите“ 

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
10.04.2023
Главен експерт
1

отдел „Мониторинг на отпадъците и почвите” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“     

24.04.2023 

Пълният
текст
02.05.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс главен експерт в отдел Мониторинг на отпадъците и почвите“ 

 

12.05.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
главен експерт в отдел  Мониторинг на отпадъците и почвите“ 

 

Извлечение от окончателен протокол за проведен конкурс за длъжността главен експерт в отдел  Мониторинг на отпадъците и почвите“ 

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
31.03.2023
Младши експерт
1

отдел Регионална лаборатория  Плевен към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“      

14.04.2023 

Пълният
текст
25.04.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс младши експерт в отдел Регионална лаборатория  Плевен към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ 

 

04.05.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
младши експерт в отдел “Регионална лаборатория  Плевен“

 

Извлечение от окончателен протокол за проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел “Регионална лаборатория  Плевен“

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
31.03.2023
Старши експерт
1

отдел Регионална лаборатория  Плевен към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“      

14.04.2023 

Пълният
текст
25.04.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс старши експерт в отдел Регионална лаборатория  Плевен към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ 

 

04.05.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
старши експерт в отдел Регионална лаборатория  Плевен

 

Извлечение от окончателен протокол за проведен конкурс за длъжността "старши експерт" в отдел “Регионална лаборатория  Плевен“

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
31.03.2023
Младши експерт
1

отдел "Мониторинг на водите", към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“  

14.04.2023 

Пълният
текст
25.04.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс младши експерт в отдел "Мониторинг на водите", към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ 

 

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
младши експерт в отдел "Мониторинг на водите"

 

Извлечение от окончателен протокол за проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Мониторинг на водите"

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
31.03.2023
Главен експерт
1

отдел "Мониторинг на водите", към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“  

14.04.2023 

Пълният
текст
25.04.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс главен експерт в отдел "Мониторинг на водите", към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“  

 

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
главен експерт в отдел "Мониторинг на водите"

 

Извлечение от окончателен протокол за проведен конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Мониторинг на водите"

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
31.03.2023
Юрисконсулт
1

дирекция „Правно и административно осигуряване“  

14.04.2023 

Пълният
текст
25.04.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс юрисконсулт към дирекция Правно и административно осигуряване“ 

 

03.05.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
юрисконсулт към дирекция „Правно и административно осигуряване“ 

 

Извлечение от окончателен протокол за проведен конкурс за длъжността "юрисконсулт" в дирекция „Правно и административно осигуряване“ 

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
17.03.2023
Младши експерт
1

отдел "Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг", към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“  

31.03.2023 

Пълният
текст
07.04.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс
младши експерт в отдел "Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг", към дирекция „Мониторинг и
оценка на околната среда“

 

26.04.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
младши експерт в отдел "Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг", към дирекция „Мониторинг и
оценка на околната среда“

 

Извлечение от окончателен протокол за проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг“

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
16.03.2023 
Експерт по мрежова и информационна сигурност
1

ИАОС    

30.03.2023 

Пълният
текст

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
22.02.2023
Младши експерт
1

отдел "Регионална лаборатория Смолян", към дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“  

08.03.2023 

Пълният
текст
15.03.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Смолян“

 

30.03.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "младши експертв отдел „Регионална лаборатория Смолян“

 

07.04.2023
Извлечение от окончателен протокол за проведен конкурс за длъжността "младши експертв отдел „Регионална лаборатория Смолян“

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
06.02.2023
Началник на отдел
1

отдел "Регионална лаборатория Варна", към дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“  

20.02.2023 

Пълният
текст
27.02.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за началник на отдел в отдел "Регионална лаборатория Варна", към дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“  

 

07.03.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "началник на отдел" в отдел „Регионална лаборатория Варна

 

Извлечение от окончателен протокол за проведен конкурс за  длъжността
"началник на отдел" в отдел „Регионална лаборатория Варна

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
23.01.2023
Младши експерт
1

отдел „Инвентаризация на емисии” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

06.02.2023 

Пълният
текст
13.02.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс младши експерт в отдел „Инвентаризация на емисии

 

22.02.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "младши експерт" в отдел „Инвентаризация на емисии

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
06.01.2023
Юрисконсулт
1

отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”, дирекция „Разрешителни режими“    

16.01.2023 

Пълният
текст
23.01.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс юрисконсулт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”

 

01.02.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "юрисконсулт" в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
06.01.2023
Младши експерт
1

отдел Регионална лаборатория Смолян към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“      

20.01.2023 

Пълният
текст
27.01.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс младши експерт в отдел Регионална лаборатория Смолян

 

09.02.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "младши експерт" в отдел Регионална лаборатория Смолян“

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
06.01.2023 
Експерт по мрежова и информационна сигурност
1

ИАОС    

20.01.2023 

Пълният
текст
27.01.2023 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс Експерт по мрежова и информационна сигурност в ИАОС
 

 

 

15.02.2023 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност в ИАОС

 

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
29.12.2022 
Главен юрисконсулт
1

дирекция "Правно и административно осигуряване"         

08.01.2023 

Пълният
текст
16.01.2023 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс главен юрисконсулт в дирекция "Правно и административно осигуряване"

Информация за кандидатите     

 

25.01.2023 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "главен юрисконсултв дирекция "Правно и административно осигуряване"

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
14.12.2022
Старши експерт
1

отдел Регионална лаборатория  Бургас към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“      

28.12.2022

Пълният
текст
04.01.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс старши експерт в отдел Регионална лаборатория  Бургас

Информация за кандидатите

 

19.01.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "старши експерт" отдел Регионална лаборатория  Бургас

 

Окончателен протокол за проведен конкурс за  длъжността
"старши експерт" в отдел „Регионална лаборатория Бургас“

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
14.12.2022
Главен експерт
1

отдел Регионална лаборатория  Бургас към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“      

28.12.2022

Пълният
текст
04.01.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс главен експерт в отдел Регионална лаборатория  Бургас

 

19.01.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "главен експерт" отдел Регионална лаборатория  Бургас

 

Окончателен протокол за проведен конкурс за  длъжността
"главен експерт" в отдел „Регионална лаборатория Бургас

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
14.12.2022
Главен експерт
1

отдел Регионална лаборатория Пловдив към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“      

28.12.2022

Пълният
текст
04.01.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс главен експерт в отдел Регионална лаборатория Пловдив

Информация за кандидатите

 

18.01.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "главен експертотдел Регионална лаборатория Пловдив

 

Окончателен протокол за проведен конкурс за  длъжността
"главен експерт" в отдел Регионална лаборатория Пловдив

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
09.12.2022
Младши експерт
1

дирекция "Правно и административно осигуряване"    

19.12.2022 

Пълният
текст
29.12.2022
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс младши експерт в дирекция "Правно и административно осигуряване" 

 

09.01.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "младши експерт" в дирекция "Правно и административно осигуряване" 

 

Окончателен протокол за проведен конкурс за  длъжността
"Младши експерт" в дирекция "Правно и административно осигуряване”

 

 

Дата на
публикуване
ДлъжностЩатна
бройка
Отдел, дирекция

Срок за     
подаване 

Пълен
текст на
обявата
28.11.2022 
Младши експерт
1

отдел "Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците"  към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“      

12.12.2022 

Пълният
текст
19.12.2022 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс младши експерт в отдел "Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците".

 

06.01.2023
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "младши експерт" в отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците

 

                 


Архив - предишна обява

 

 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС