ExEA MoEW EEA

Обяви за комплексни разрешителни

Лични средства

 

porachki.gifОткрит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително

 

Дата
Обява
Заявление
05.12.2022 г. "КВИНС-АРГО" ЕООД, гр. Лозница, площадка с. Козма Презвитер, ЕИК: 205447847, за експлоатация на следната инсталация: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки“

 "КВИНС-АРГО" ЕООД

16.11.2022 г. ЗП „ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ“, гр. Сливен за „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – подрастващи кокошки-носачки“, площадка гр. Сливен

ЗП „ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ“

21.10.2022 г. „АГРО Инфра“ ЕООД, с. Острово, Община Завет, за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери

 

26.09.2022 г. „ЕЛ БАТ“ АД, гр. Долна баня, площадка гр. Долна баня за експлоатация на „Инсталация за производство на олово и оловни сплави“

 

19.09.2022 г. „МАР-КРАФТ” ООД – птицеферма с. Гръблевци, община Габрово за изграждане и експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – подрастващи кокошки носачки“

 

16.09.2022 г. „РОК 7" ЕООД, гр. Търговищеза „Инсталация за производство на каменна вата, чрез топене на основни суровини  (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна“
25.08.2022 г.
„СТАРТ“ АД, гр. Добрич, за експлоатация на „Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАкБ)“

 

18.08.2022 г.
ЗП ИВАН БАХЧЕВАНОВ, гр. Търговище, площадка с. Баячево, област Търговище, община Търговище

11.07.2022г.
„СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, ГР. СОФИЯ, площадка в землището на с. Синитово, област Пазарджик за изграждане и експлоатация на „Площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“
11.07.2022г.
Община Търговище за изграждане и експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“
01.07.2022г.
23.05.2022г.
„ЕЛИТСАН“ ЕООД, с. Методиево, за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“

20.05.2022г.
„СКРАП МЕТАЛС С.М.“ ООД, гр. Девня, площадка гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна

05.05.2022г.
„Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Пещера, за експлоатация на „Депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД“

29.04.2022г.
28.04.2022г.
27.04.2022г.
„Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Разград, за експлоатация на „Депо за опасни отпадъци към Инсталация за изгаряне на опасни и неопасни отпадъци и получаване на топлинна енергия на „Грийнбърн“ ЕООД“

15.04.2022г.
„Юпитер 05” ООД, гр. Пловдив, площадка землище гр. Куклен, за изграждане и експлоатация на „Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона нерафинирана стомана за час”

07.04.2022г.
Община Бургас за „Регионално предприятие за управление на отпадъците (РПУО), обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“

23.03.2022г.
ЕТ „Васико – Кольо Василев“ АД, гр. Търговище, площадка гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище за изграждане и експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“

22.03.2022г.
„БИАНА“ ЕООД, гр. Шумен, площадка с. Царев брод, за изграждане и експлоатация на следната инсталация: „Инсталация за производство на необработени метали от отпадъци от метали чрез металургични процеси“
17.02.2022г.
"АГРО ФРЕШ-А" ЕООД, гр. Шумен, площадка с. Сини вир, ЕИК: 127575624, за експлоатация на следната инсталация: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“

04.02.2022г.
Община Бургас за „Регионално предприятие за управление на отпадъците (РПУО), обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“
28.01.2022г.
„МУЛТИМЕС ФАРМ“ АД, гр. Лясковец, площадка с. Стамболово, общ. Павликени, обл. Велико Търново за изграждане и експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки и прасета за угояване“

 

porachki.gifОткрит обществен достъп до проекти на КР съгласно чл. 122a, ал. 6, т. 1 и т. 2 от ЗООС

 

Дата
Обява
Проект на КР
07.12.2022 г.
„ЕЛ БАТ“ АД, гр. Долна баня, общ. Долна баня, площадка гр. Долна баня, за експлоатация на „Инсталация за производство на олово и оловни сплави“
 „ЕЛ БАТ“ АД
21.11.2022 г.
„РОК 7“ ЕООД, гр. Търговище, площадка гр. Търговище за експлоатация на „Инсталация за производство на каменна вата, чрез топене на основни суровини  (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна“
„РОК 7“ ЕООД
03.11.2022 г.
„ЗП ИВАН БАХЧЕВАНОВ ” ЕАД, гр. Търговище, площадка с. Баячево, област Търговище, община Търговище
„ЗП ИВАН БАХЧЕВАНОВ ” ЕАД
27.10.2022 г.
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“ изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“
27.10.2022 г.
„СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, ГР. СОФИЯ, площадка в землището на с. Синитово, област Пазарджик за изграждане и експлоатация на „Площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“
„СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, ГР. СОФИЯ
28.09.2022 г.
02.09.2022 г.
„БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр. София за Подземно газохранилище „Чирен“, в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца

01.09.2022 г.
„ЕЛИТСАН“ ЕООД, с. Методиево, за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“

18.08.2022 г.
18.08.2022 г.
„БИАНА“ ЕООД, гр. Шумен, площадка с. Царев брод, общ. Шумен

28.07.22 г.
„СКРАП МЕТАЛС С.М.“ ООД, гр. Девня, площадка гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна

19.07.2022г.
„Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч за експлоатация на Депо за опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Пещера
15.07.2022г.
„Прогрес” АД, гр. Стара Загора, ЕИК 833067103, за „Инсталация за производство на чугунени и стоманени отливки“
15.07.2022г.
„КЕРАМИКА БУРГАС” АД, гр. Бургас, за експлоатация на „Инсталация за производство на тухли с капацитет 500 t/d.“

14.07.2022г.
„ГРИЙНБЪРН“ ЕООД, гр. Ловеч за експлоатация на Депо за опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Разград

13.07.2022г.
„ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД, гр. Нови Искър, общ. Столична

12.07.2022г.
„АСК-БУЛ" ЕООД, гр. Враца, източна промишлена зона гр. Мездра
06.07.2022г.
„ЗГП БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пловдив, площадка землище гр. Куклен

  

porachki.gifОткрит обществен достъп до проекти на КР, изготвени след проведени консултации с оператор и съгласуване с директорите на РИОСВ и Басейнова дирекция (БД), съгласно чл. 122a, ал. 7, т. 2 от ЗООС 

 

Дата
Обява
Проект на КР
Резултати от съгласуването
с директорите на
РИОСВ и БД
Проведени, при необходимост,
консултации с
оператор
16.11.22 г.
 „Екс Продукт“ ЕООД, гр. Нови Искър за „Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане“  и “Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци („съхранение на стъклена вата с код 17 06 03*)“
„Екс Продукт“ ЕООД, гр. Нови Искър

„Екс Продукт“ ЕООД, гр. Нови Искър 

27.10.22 г.
„ЕЛИТСАН“ ЕООД, с. Методиево, общ. Върбица за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“

 

20.10.22 г.
„СКРАП МЕТАЛС С.М.“ ООД, гр. Девня, площадка гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна 

 

18.10.22 г.
„Прогрес” АД, гр. Стара Загора, за „Инсталация за производство на чугунени и стоманени отливки“

 

14.10.22 г.

 

06.10.22 г.
„БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр. София за Подземно газохранилище „Чирен“, в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца 

 

15.09.22 г.
„Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч за експлоатация на Депо за опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Пещера

 

05.09.22 г.
„ЗГП БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пловдив, площадка землище гр. Куклен, за експлоатация на „Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона нерафинирана стомана за час” изпълняваща дейност, съгласно т. 2.3. в) от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за обработване на черни метали: защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона нерафинирана стомана за час“

29.08.22 г.
за площадка в гр. Мездра, за експлоатация на „Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти“
26.08.22 г.
„Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч за експлоатация на Депо за опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Разград
09.07.22 г.
"АГРО ФРЕШ-А" ЕООД, гр. Шумен, площадка с. Сини вир, общ. Каолиново, обл. Шумен за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“
07.07.22 г.
„Регионално предприятие за управление на отпадъците (РПУО), обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“ (Допусната e техническа грешка в срока за който обявата трябва да е достъпна до общественосттаЗаконовият срок съгласно чл. 122а, ал.7, т.2 от ЗООС е 7 дневен. - „Регионално предприятие за управление на отпадъците")


23.06.22 г.
„ГЕРАН 99” ЕООД, гр. Велико Търново, площадка гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново
23.06.22 г.
ЕТ „Васико – Кольо Василев“, гр. Търговище, площадка гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище

  

porachki.gifОбявления по чл. 16, ал. 3 от Наредбата за ОВОС във връзка с чл. 94, ал. 1 т. 9 от ЗООС

 

Дата Обява Заявление
22.07.22 г. „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

   

porachki.gifОткрит обществен достъп до проекти на решения за актуализиране на комплексни разрешителни

 

Дата Обява Проект на решение

 

porachki.gifОповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително и решения издадени по реда на Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с процедури по комплексни разрешителни


28.11.2022 г. Издадени решения
22.11.2022 г. Издадени решения
15.11.2022 г. Издадени решения
02.11.2022 г. Издадени решения
24.10.2022 г. Издадени решения
05.10.2022 г. Издадени решения
26.09.2022 г. Издадени решения
12.09.2022 г. Издадени решения
01.09.2022 г. Издадени решения
22.08.2022г. Издадени решения
11.08.2022г. Издадени решения
09.08.2022г. Издадени решения
01.08.2022г. Издадени решения
14.07.2022г. Издадени решения
05.07.2022г. Издадени решения
16.06.2022г. Издадени решения
07.06.2022г. Издадени решения
02.06.2022г. Издадени решения
19.05.2022г. Издадени решения
12.05.2022г. Издадени решения
04.05.2022 г. Издадени решения
26.04.2022 г. Издадени решения
15.04.2022 г. Издадени решения
11.04.2022 г. Издадени решения
31.03.2022 г. Издадени решения
30.03.2022 г. Издадени решения
21.03.2022 г. Издадени решения
11.03.2022 г. Издадени решения
25.02.2022 г. Издадени решения
18.02.2022 г. Издадени решения
10.02.2022 г. Издадени решения
03.02.2022 г. Издадени решения
02.02.2022 г. Издадени решения
26.01.2022 г.  Издадени решения
17.01.2022 г.  Издадени решения


 Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2021 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2020 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2019 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2018 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2017 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2017 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2016 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2016 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2015 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2015 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2014 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2014 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2013 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2013 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2012 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2012 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС