ExEA MoEW EEA

Лични средства

Контакти

Валя Желязкова
ръководител на проекта

zhelyazkova@eea.government.bg
тел.: 02/ 940 64 19

Мария Кънева
координатор на проекта

m.kaneva@eea.government.bg
тел.: 02/ 940 64 12

Николай Габърски
ИТ експерт
n.gabarski@eea.government.bg 

Росалина Инджиева
експерт публични дейности

rossalina@eea.governmanet.bg


Мариана Асенова
експерт счетоводство

asenova.1960@eea.government.bg


Александър Миличин
експерт юрист

a.milichin@eea.government.bg


Цецка Марценкова
административен сътрудник

air@eea.government.bg

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС