ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 27.03.2017 г. 11:00 ч. до 28.03.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,105
Вълчедръм 0,077
Хайредин 0,107
Монтана 0,108
Селановци 0,083
Кнежа 0,104
Враца 0,12
Велико Търново 0,09
Петрохан 0,103
Плевен 0,088
Силистра 0,084
Русе 0,097
Тервел 0,081
Самуил 0,091
Калиaкра 0,082
Емине 0,103
Ореш 0,105
Ахтопол 0,108
Варна 0,099
Елхово 0,114
Връх Рожен 0,122
Пловдив 0,142
Връх Виден 0,122
Връх Ореляк 0,171
Връх Ботев 0,143
София 0,134

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.