ExEA MoEW EEA

Лични средства

Започна регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността (ЕСМ)

Европейската седмица на мобилността е водещата кампания на Европейската комисия за повишаване на осведомеността относно устойчивата градска мобилност. Насърчава промените в поведението в полза на активната мобилност, обществения транспорт и други чисти, интелигентни транспортни решения. Цели да поощри органите на местното управление, училища, неправителствени и бизнес организации да популяризират в обществото екосъобразното придвижване. 

 

Тази година Европейската седмица на мобилността е под мотото: „Комбинирай и се движи!“ Основното събитие се провежда всяка година от 16 до 22 септември, като завършва с популярния „Ден без автомобили“. Местните власти се насърчават да използват основната седмица, за да тестват иновативни мерки за планиране, да популяризират нова инфраструктура и технологии, да измерват качеството на въздуха и да получават обратна връзка от обществеността. С присъединяването на повече градове всяка година и с огромната си медийна видимост, кампанията е широко призната като движеща сила към устойчива градска мобилност в Европа и извън нея.          

       

 

Полезни материали:

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС