ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Започна Европейската седмицата на мобилността. Мотото тази година е „Чист въздух – ти си на ход“.

Започна Европейската седмицата на мобилността. Мотото тази година е „Чист въздух – ти си на ход“.

Най-добрите постижения в областта на транспорта и най-добрите идеи за бъдещето събрани в 7 дни – Европейска седмица на мобилността в София 16-22 септември 2013 г. ИАОС е партньор в кампанията реализирана по програма „Европа” 2013 г.

С по - чист въздух в деня без автомобили. Кампания „Европейска седмица на мобилността“.

С по - чист въздух в деня без автомобили. Кампания „Европейска седмица на мобилността“.

За поредна година ИАОС се включи в Европейската седмица на мобилността и деня без автомобилен транспорт като извърши сравнителни измервания на качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция в централната част на гр. София.

Екип на ИАОС направи експресен анализ на проба взета от р. Малък Искър, гр. Етрополе

Екип на ИАОС направи експресен анализ на проба взета от р. Малък Искър, гр. Етрополе

Проверката е направена по сигнал за замърсяване на реката подаден на 05.10.2013 в 20:45 часа.

Извършена е проверка по сигнал за замърсяване на яз. Искър

Извършена е проверка по сигнал за замърсяване на яз. Искър

Сигналът е подаден от Директора на РИОСВ - София на 15.10.2013 г., 12,30 часа.

Информация за нивото на замърсяване със серен диоксид в гр. Пирдоп и в гр. Златица в периода от 14.10.2013. до 16:00 часа. на 16.10.2013г.

Информация за нивото на замърсяване със серен диоксид в гр. Пирдоп и в гр. Златица в периода от 14.10.2013. до 16:00 часа. на 16.10.2013г.

Към информацията са приложени графики по данни предоставени от пунктове обслужвани от „Аурубис” АД гр. Пирдоп и ИАОС („ОКС гр. Пирдоп”), разположени в гр. Пирдоп и гр. Златица.

ИАОС проведе информационна партньорска среща по дейност 6 на проект „Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”.

ИАОС проведе информационна партньорска среща по дейност 6 на проект „Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”.

В качеството си на бенефициент, Агенцията организира и покани за участие институции, организации и физически лица, с интерес към изпълнение на теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinusdelphis в българската Изключителна икономическа зона на Черно море.

Експерти на ИАОС се срещнаха със студенти от Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Традиционното сътрудничество с българските образователни институции е част от политиката на Агенцията за активна комуникация и информиране на обществеността по теми свързани с мониторинга и опазването на околната среда.

Проверка по сигнал за замърсяване на р. Беличка в гр. Костинброд

Проверка по сигнал за замърсяване на р. Беличка в гр. Костинброд

Сигналът е подаден на 03.12.2013 г. в 13:00 часа от Директора на РИОСВ-София.

Конференция за обявяване на резултати по проект на ИАОС

Проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” е финансиран по приоритетна ос 3 "Биоразнообразие" на ОП "Околна среда" - 2007-2013

Проект на ИАОС проучва видове включени в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие

Проект на ИАОС проучва видове включени в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие

Предвидени са мащабни проучвания на биоразнообразието на територията на цялата страна.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС