ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

График за обучения за работа с национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Изготвен е график за обучение за работа с НИСО за 2017 г., който за месеците юни, юли, август и септември......

Публикувано на 05-06-2017 г.

Изготвен е график за обучение за работа с НИСО за 2017 г., който за месеците юни, юли, август и септември е както следва: 

-  14 юни, 19 юли, 16 август и 20 септември 2017 г. за задължените лица, които ще ползват НИСО. 

При проявен интерес, заявен на имейл: vroshleva@eea.government.bg, обученията ще се провеждат в сградата на ИАОС от 14.00 – 16.00 ч. 

Обученията за работа с НИСО ще продължат до края на 2017 г.  

Пълната функционалност на НИСО е въведена в експлоатация, но ще е задължителна да се ползва от 01 януари 2018 г.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС