ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

ИАОС предостави информационни материали за „зелена библиотека“ в Северния парк в София

Публикувано на 16-07-2021 г.

ИАОС предостави информационни материали за „зелена библиотека“ в Северния парк в София

Район "Надежда", Столична община

Изпълнителната агенция по околна среда предостави информационни материали за околната среда за създаването на библиотечен фонд към новоизградената „зелена библиотека“ до "Беседка на приятелството" и езерото в Северния парк на София. Библиотеката е част от интерактивен кът за природата „Зелен кът за отдих и обучение“, чието официално откриване се състоя вчера в присъствието на г-жа Десислава Билева, зам.-кмет на направление „Зелена система, екология и земеползване“ към Столична община, г-н Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, г-жа Юлия Христова, главен специалист по връзки с обществеността на ИАОС, представители на Природен парк „Витоша“, много деца и родители. По време на церемонията деца от районните детски градини засадиха цветя и поздравиха присъстващите с песен.

Проектът е  финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда - 2021“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ и се изпълнява от Район „Надежда“, Столична община.

ИАОС ще продължи и в бъдеще да подкрепя проекти, насочени към подобряване на околната среда и екологичното обучение и възпитание на децата.

Снимковият материал е предоставен от район "Надежда", Столична община.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС