Начало
Изпълнителната агенция по околна среда участва като обучаваща организация по проект „Студентски практики – Фаза 2“