ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Леена Юля-Мононен е номинирана за изпълнителен директор на Европейската агенция по околна среда

На 23 март 2023 г. Управителният съвет (УС) на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) номинира Леена Юля-Мононен, финландски гражданин, за следващия изпълнителен директор на ЕАОС

Публикувано на 24-03-2023 г.

Леена Юля-Мононен е номинирана за изпълнителен директор на Европейската агенция по околна среда

Снимка ЕАОС

На 23 март 2023 г. Управителният съвет (УС) на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) номинира Леена Юля-Мононен, финландски гражданин, за следващия изпълнителен директор на ЕАОС. Решението е взето след проведено събеседване с одобрените кандидати в резултат на предварителен подбор от Европейската комисия след открита покана за кандидатстване.

Г-жа Мононен в момента заема длъжността генерален директор във финландското Министерство на околната среда. Преди това тя е била на висша ръководна позиция в Европейската агенция по химикали, след като е работила в Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. Има магистърска степен по природни науки от университета в Хелзинки.

Изпълнителните директори на ЕАОС се назначават за период от пет години, с възможност за еднократно подновяване. След десет години на поста, мандатът на настоящия изпълнителен директор Ханс Брюнинкс ще приключи на 31 май 2023 г.

Леена Юля-Мононен може да бъде поканена да направи изявление пред Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI Committee)  на Европейския парламент (ЕП), последвано от размяна на мнения с членовете на ЕП.

Официалното назначаване ще бъде извършено след приключване на необходимите формалности.

В заседанията на УС на ЕАОС за избор на нов изпълнителен директор на Агенцията участва и г-жа Росалина Инджиева, и.д. изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

ИАОС е Национален координационен център към ЕАОС, като предоставя информация, свързана с околната среда, членува в ръководния й орган и координира Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet) в България.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС