Начало
Леена Юля-Мононен е номинирана за изпълнителен директор на Европейската агенция по околна среда