Начало
Министър Асен Личев учредява ежегоден конкурс за студенти с високи постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“