ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Отбелязваме Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

На 21 май 2023 г. отбелязваме 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС).

Публикувано на 21-05-2023 г.

На 21 май 2023 г. отбелязваме 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС). На тази дата през 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията и е одобрена програма LIFE. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. За да се отбележи създаването на мрежата и с цел да се почетат усилията на всички, допринасящи за управлението ѝ, 21-ви май се обявява за Европейски ден на „Натура 2000“със специална Декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите.
Европейската комисия отправя и покана за кандидатстване за Европейската награда „Натура 2000“. Тазгодишното седмо издание ще бъде отворено за участие на https://environment.ec.europa.eu/.../natura-2000-award_en от 22 май до 29 септември 2023 г. Наградата „Натура 2000“ отличава организации или лица с успехи в природозащитата в 5 категории: трансгранично сътрудничество, съвместна работа за природата, комуникация, опазване на морето и опазване на сушата. Има и награда на гражданите, която предоставя възможност на широката публика да гласува за своя любим финалист. Всяка организация или лице, ангажирано с „Натура 2000“, може да кандидатства за наградите, включително национални и местни власти, предприятия, неправителствени организации, образователни институции, физически лица и др.


Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС