ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

С 20 сонди ще се изследва химическия състав на подземните води у нас

20 съоръжения за подземни води в страната вече са оборудвани с мултипараметрични сонди по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“ и следят автоматично състава на водите

Публикувано на 29-08-2022 г.

Двайсет съоръжения за подземни води в страната вече са оборудвани с мултипараметрични сонди за автоматично измерване на физико-химичните показатели. Те ще бъдат експлоатирани от 14 ВиК дружества на територията на цялата страна.

Поставянето на сондите е финалният етап от Дейност 3 по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и с национални средства чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.".

Изградено е както локално съхранение на данните от измерванията от мултипараметричните сонди, така и прехвърлянето им към отдалечен компютър - сървър. Ще бъде предоставена възможност за достъп на всяко от ВиК дружества до съответните данни, които ще се генерират в реално време.

Към 7 от обновените 20 водовземни съоръжения-пунктове за мониторинг е предоставено и допълнително мобилно оборудване за измерване на съдържанието на манган, желязо, амониеви йони и натрий, посочиха от агенцията.

Лентата на реконструираните и оборудвани по проекта 20 водовземни съоръжения беше прерязана днес (29.08), в с. Самораново, каптаж "Купища" от управителя на ВиК-Дупница Красимира Иванова, кмета на Самораново Райчо Цветков и ръководителя на проекта Велчо Куюмджиев, началник на отдел "Мониторинг на водите" в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

„Този проект е първа крачка към осъвременяване на мрежите за мониторинг на подземните води у нас. В резултат на дейностите по проекта беше подобрена достъпността и възможността за провеждане на мониторинг на водите.“, заяви г-н Куюмджиев по време на церемонията по откриването. 

„Общо 20 са обектите, които бяха рехабилитирани по проекта. Доставени са мултипараметрични сонди за измерване на качеството на водата, които отчитат различни показатели. Данните се предават чрез VPN-мрежа към облачна система директно към ИАОС. Във всеки от пунктовете е подобрена и достъпността за пробовземане.“, обясни Нели Бухалова, управител на сдружение „Екстера“, изпълнители на Дейност 3 по проекта.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС